Wyprawa na Islandię i do brzegów wschodniej Grenlandii z przeprawą przez Kanał Białomorski  w roku 2009  –  Nagroda Rejs Roku 2009 Nagroda Specjalna Polskiego Związku Żeglarskiego za aktywność i pomysłowość w organizowaniu kolejnych przedsięwzięć żeglarskich. Rok 2009 żeglarze wrocławscy zaakcentowali 5-miesięczną, 9 etapową wyprawą s/y „Panorama” na północ. Podczas rejsu jacht dotarł m.in. do Islandii, Grenlandii, Archangielska, Wysp Sołowieckich, poprzez Kanał Białomorski wrócił na Bałtyk, kończąc wyprawę w Szczecinie po przepłynięciu 9286 Mm.