Czwartek klubowy 17.01.2013 r. „Podstawy nawigacji elektronicznej z MaxSea TimeZero”, prelegent Kpt. Grzegorz Pawlak.

Chwała i cześć, tym, którzy twierdzą, że żegluje się po morzu, a nie po ekranie komputera. Tym, którzy zawsze będą wierni namiarom, poprawkom i mapom papierowym. Tym, którzy długością swoich palców potrafią oszacować długość trasy, a godzinę przybycia do portu wyliczają w rozumie w ciągu ...