Po upalnym dniu temperatura nieco spadła. Płyniemy przez szkiery po zupełnie gładkiej wodzie ku szerszym wodom Bałtyku.