Zapraszamy na doroczne Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Jacht Klubu Wrocław.
Walne odbędzie się na barce Irena w czwartek 20 października. Pierwszy termin zwołany jest na godzinę 1915. W przypadku braku kworum kolejny termin odbędzie się o godzinie 1930.
W tym roku będzie to spotkanie sprawozdawcze.
W planie jest również zmiana niektórych zapisów w statucie. Z tego powodu proszę i namawiam do udziału w Walnym. Zgodnie z obowiązującym statutem zmiany będziemy mogli przeprowadzić przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Zmiany w statucie to ważna sprawa i powinny odbywać się przy maksymalnie dużej frekwencji.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu i przypominam, że do udziału z głosem stanowiącym uprawnieni są Członkowie Klubu z opłaconymi aktualnymi składkami.