Niniejszym zapraszam na Walne Zebranie Zwyczajne Członków Jacht Klubu Wrocław.
Zebranie odbędzie się we czwartek, 14 listopada 2019 r. o godzinie 19 00 na barce „Irena” przy Wybrzeżu Wyspiańskiego, naprzeciw wejścia do budynku A1 Politechniki Wrocławskiej.
W przypadku braku wymaganej połowy liczby członków Klubu w wyznaczonym powyżej pierwszym terminie, kolejny termin jest wyznaczony przez Zarząd Klubu na 14 listopada 2019 r. o godzinie 19 30 w tym samym miejscu.