Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Zarządu Jacht Klubu Wrocław mam zaszczyt zaprosić wszystkich Członków Klubu na Walne Zebranie Zwyczajne Jacht Klubu Wrocław. Zebranie odbędzie się dania 15 listopada o godz. 19.30 na barce „Irena” przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego, naprzeciw wejścia do budynku A1 Politechniki Wrocławskiej.

W przypadku braku wymaganej połowy liczby Członków Klubu w wyznaczonym powyżej pierwszym terminie, kolejny termin jest wyznaczony przez Zarząd Klubu na 15 listopada 2018 r. na godzinę 20.00.

W zał. zamieszczam zawiadomienie o Walnym Zwyczajnym Zebraniu Członków Jacht Klubu Wrocław

Komandor Jacht Klubu Wrocław

Marzena Durkalec

Barka Irena , Fundacji Otwartego Muzeum Techniki,
zacumowana naprzeciw Gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 24, Wrocław.

Start 15 listopada o 19.30