Zapraszamy na Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Jacht Klubu Wrocław. Zgromadzenie zostaje zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za rok 2021 oraz przedstawienia propozycji zmian w statucie Jacht Klubu Wrocław.
Zebranie odbędzie się w czwartek, 29. września 2022 r. o godzinie 19:30 na barce Irena zacumowanej w awanporcie śluzy Szczytniki. W przypadku braku wymaganej połowy liczby członków Klubu obecnych w wyznaczonym powyżej pierwszym terminie, kolejny termin jest wyznaczony na 29. września 2022 r. o godzinie 19:45.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu i przypominam, że do udziału z głosem stanowiącym uprawnieni są Członkowie Klubu z opłaconymi aktualnymi składkami.