Zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Jacht Klubu Wrocław.

Walne zebranie jest zwoływane w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
Mając na uwadze ochronę zdrowia Członków Klubu oraz ograniczenia związane z pandemią Walne zebranie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Zoom.
Spotkamy się w czwartek, 22. kwietnia 2021 r. o godzinie 19:30. W przypadku braku wymaganej połowy liczby członków Klubu obecnych w wyznaczonym powyżej pierwszym terminie, kolejny termin jest wyznaczony na 22. kwietnia 2021 r. o godzinie 19:45.

Link do spotkania >>tutaj

Tym razem ze względu na konieczność autentykacji osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, będą na nim obowiązywać następujące zasady:

  1. Na tym spotkaniu będzie włączona tzw. poczekalnia – wpuszczane będą tylko osoby używające swojego prawdziwego imienia i nazwiska.
  2. Po wejściu na spotkanie organizator może poprosić użytkowników o włączenie na chwilę swojej kamery w celu potwierdzenia tożsamości.

Każdy z Członków Klubu otrzymał korespondencję z dokumentami na temat spotkania. W przypadku braku otrzymania dokumentów proszę o informację na adres kontakt@jachtklub.wroclaw.pl

Przypominam, że aby wziąć udział w walnym z głosem decydującym trzeba mieć opłacone składki członkowskie.