Dzięki uprzejmości UKS Żeglarz już po raz szósty mamy przyjemność zaprosić na otwarte regaty na optymistach w kategorii wiekowej 18+.

Spotykamy się na przystani UKS Żeglarz we Wrocławiu, ul. Osobowicka 70 (Zimowisko barek I, pod mostem Milenijnym).
Wpisowe do regat 77 zł (przy opłacie wpisowej 27zł wpłacanej na konto Klubu w terminie do 08.11.2021, pozostała część (50zł) w biurze regat na miejscu) , w przypadku wolnych miejsc możliwe zapisy na miejscu; wpisowe dla osób towarzyszących 10 zł (grochówka, grill).

Plan regat:
09:00 – 09:45 Zapisy do regat, przygotowanie sprzętu
10:00 – Odprawa uczestników
10:30 – Start do pierwszego wyścigu
około 16:30 – Uroczyste ogłoszenie wyników, zamknięcie regat
Po zakończeniu grillowania dalszą integrację przeniesiemy do Tawerny Zacumuj, na terenie nowej Mariny Osobowice.
Na przystani od rana grill, gorąca grochówka i nieustające wesołe spotkanie integracyjne żeglarzy i przyjaciół, rozmowy o przyszłych rejsach, pomysłach żeglarskich i około-żeglarskich.
Zapraszamy kibiców, sympatyków i wszystkich żeglarzy.

Zawiadomienie o regatach

Ilość miejsc ograniczona, prosimy o zgłaszanie udziału mailem na adres:
Ania Dobrzańska, e-mail: ania@amsnet.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Klubu 78 2490 0005 0000 4530 5776 4021, w tytule „OPŁATA WPISOWA”.