Jacht Klub Wrocław organizuje Kurs operatora łączności bliskiego zasięgu SRC/VHF, jest to certyfikat niezbędny do żeglugi po międzynarodowych wodach oraz czarteru jachtów w większości krajów.

 

Kurs sprawnie i fachowo przeprowadzą koledzy kpt Remigiusz Trzaska i kpt Zygmunt Szreter.

Jeżeli komuś nie uda się zdać egzaminu to Jacht Klub zwraca koszt egzaminu 100 zł !!!

Zasady uczestnictwa:

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami)
o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego).
Więcej nt. egzaminów (wymagania, formularze wniosków, opłaty, itd.) na stronie UKE

Najbliższy egzamin na uprawnienia SRC lub VHF odbędzie się we Wrocławiu dnia 25 maja 2018 piątek o godz. 13.00 w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17

 • CENA:

  Koszt kursu operatora łączności bliskiego zasięgu 350 zł
  Koszt egzaminu na świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu wynosi – 100 zł
  Koszt wydania świadectwa wynosi – 25 zł

 • MIEJSCE:

  Kurs jest organizowany na barce „Irena”;
  18 maja 2019 sobota, godz. 9:00 : teoria – Remigiusz Trzaska
  19 maja 2019 niedziela, godz. 9:00 : praktyka – Zygmunt Szreter

 • ZAPISY:
  Zapisy zbiera kol. Zygmunt Szreter zygmunt@szreter.com tel 603 375 623

  Ilość miejsc ograniczona!

 • EGZAMIN:

  odbędzie się w delegaturze Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17 , 24.05.2019r.