Karol Boroń donosi 10.08.2014 godzina 1200:

Około 0900 podaliśmy cumy na keje w Skagen. Noc była sztormowa 7 do 8 B, na każdym maszcie po 3 żagle. Na razie słońce, ale pogoda ma się pogorszyć. Grzecznie czekamy na korzystne wiatry.