Zachęcamy Wszystkich do wzięcia udziału w Regatach Barbórkowych. Jest to cykliczna impreza organizowana przez Klub Żeglarski przy KWB “KONIN” Klub Żeglarski ENERGETYK, Koniński Okręgowy Związek Żeglarski

Termin rozegrania regat to 21.11.2015
Wyjazd 20-22.11.2015

Koszty:
Nocleg 40 zł od osby w pokojach 2 osobowych w ośrodku Glaspo
Śniadanie 15 zł/dzień
Wpisowe do regat 50 zł

Koszt omego ustalany z armatorami od których pożyczam sprzęt.
W celu zapisanie się od regat proszę o mailowe zgłoszenia karolboron@gmail.com

 

Poniżej zawiadomienie do regat:

1. Termin i miejsce regat

Regaty odbędą się w dniu 21.11.2015 na akwenie j. Pątnowskiego w klasach: omega sport, omega standard, T1, T2, T3, OPEN.

Istnieje możliwość utworzenia innych klas pod warunkiem zgłoszenia jachtów i dokonania wpłaty do dnia 12 listopada.

Warunkiem dla uruchomienia regat w klasie jest zgłoszenie min. 5 załóg. Szczegóły w instrukcji żeglugi w dniu regat.
Regaty zaliczane są do Grand Prix Jezior Konińskich.

2. Organizatorzy regat

Klub Żeglarski przy KWB “KONIN”, Klub Żeglarski ENERGETYK, Koniński Okręgowy Związek Żeglarski.

3. Przepisy

3.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi ISAF, PZŻ, instrukcją żeglugi oraz komunikatami Komisji Sędziowskiej.

4. Uczestnictwo w regatach

4.1 W regatach mogą uczestniczyć wszyscy żeglarze.

4.2 Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia – co najmniej patent żeglarza jachtowego oraz umiejętność pływania.

4.3 Zawodnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

5. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa

5.1. Zgłoszenia załóg do regat odbywać się będą drogą mailową klubkzkwb@gmail.com nie później niż do 17 listopada 2015r. oraz w przeddzień regat (20.11.2015 r.) w biurze regat w godzinach od 12:00 do 17:00 i w dniu regat od godz. 8:30 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Termin wysyłania zgłoszeń jest również terminem dokonania wpłaty.

5.2 Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie opłaty rejestracyjnej.

Wpisowe wynosi:

50 zł / osoba – uczestnicy regat

40 zł/osoba – osoby towarzyszące .

Opłatę wpisową do regat należy wpłacać na konto organizatora Bank Pocztowy S.A. 22 1320 1016 2782 4418 2000 0001

lub w biurze regat.

Biuro Regat na czas zawodów mieścić się będzie w oznaczonym miejscu na terenie Klubu.

Podczas procedury zgłoszeniowej obowiązuje posiadanie kopii wpłaty wpisowego lub dokonanie opłaty w biurze regat.

W biurze regat na podstawie wpłaty uczestnicy otrzymują identyfikatory oraz gadżety.

Uczestnik zawodów oświadcza, iż na własną odpowiedzialność podejmuje ryzyko związane ze startem w zawodach i nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie wystąpienia u zawodnika jakiegokolwiek negatywnego następstwa udziału w zawodach.

Sternik każdej z załóg musi posiadać uprawnienia minimum żeglarza jachtowego lub odpowiednie uprawnienia żeglarskie wydane w innych krajach, poświadczające posiadanie umiejętności żeglarskich minimum na poziomie żeglarza jachtowego.

W cenie zapewniamy:

  • przy dokonaniu wpłaty do 20 listopada bezpłatny wstęp na koncert Złota Szekla
  • opłaty portowe, sanitariaty
  • udział w regatach (zabezpieczenie ratownicze WOPR, zabezpieczenie techniczne, komisję sędziowską, boje regatowe)
  • gadżety dla uczestników regat, nagrody dla zwycięzców
  • posiłki w dniu regat
  • wieczorną imprezę

6. Program imprezy

I dzień 20.11.2015

 12.00-17.00 zapisy na regaty i możliwość slipowania łodzi (bez dźwigu), na przystani klubu w Koninie ul. Ślesińska 42,

18.30- 21.00 Koncert w Domu Kultury Oskard w Koninie

21.00 – 22.00 Szanty w kawiarni Domu Kultury Oskard w Koninie

 

II dzień 21.11.2015

08:30 – 9:45 Przyjmowanie załóg

10:00 – 10:30 Otwarcie regat, odprawa załóg

11:00 –      Rozpoczęcie regat

14:00 – 15:00 Posiłek dla załóg

15:00 – 17:00 Wyciąganie jachtów (bez dźwigu) , przejazd do ośrodka w Gosławicach

18:00 – 19:00 Wieczorna kolacja, podsumowanie regat, wręczenie nagród i pucharów

19:00 – 24:00 Wspólna Zabawa

 

  1. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich późniejszych materiałach promocyjnych. Niedozwolone jest umieszczenia materiałów reklamowych na jachcie organizatora oraz na terenie regat.

  1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność, żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem podczas lub po regatach.

9. Slipowanie

Dysponujemy slipem o wysokim standardzie, łodzie można slipować również w ośrodku w Gosławicach

10. Noclegi

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu po uprzednim zgłoszeniu do organizatorów w ośrodkach:

AS PAK   ul. Przemysłowa 158 62-510 Konin www.przystangoslawice.pl                                                                                                      

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Staffa 5 , 62-505 Konin-Gosławice www.ssm.konin.pl.

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ORAZ DECYZJI KOMISJI REGATOWEJ

 

Konin-Pątnów , dnia 02.11.2015r                                                                Zapraszamy