Ahoj żeglarze! Z wielką radością wznawiamy przygotowania do rejsu Pod Bombramem w Nowy Rok. Start i powrót – Zatoka Genueńska, a po drodze duża dawka dobrej zabawy! W grę wchodzi również impreza sylwestrowa na przełomie roku 22/23

Z powodu sytuacji epidemicznej, rejs był przekładany w czasie już dwa razy, miejmy nadzieję, że w tym roku Pogoria będzie już pływać po morzu śródziemnym. Dziękujemy wszystkim za wyrozumiałość i gotowość uczestnictwa po raz trzeci, wspaniale, że możemy na Was liczyć!

Otworzyliśmy listę rezerwacji, nowe warunki są korzystniejsze terminowo, cenowo również nie odbiegają znacznie od poprzednich. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco, zachęcamy także do śledzenia aktualności >> fanpage na Facebooku

Pogoria na pełnych żaglach

Termin rejsu
• 31 grudnia 2022 – 7 stycznia 2023

Trasa
Zatoka genueńska – morze liguryjskie – zatoka genueńska. Planowane jest odwiedzenie co najmniej dwóch portów, trasa będzie realizowana w oparciu o bieżące warunki nautyczne.

Koszt
2350 zł/ osobę (dla członków Jacht Klubu Wrocław 2300 zł)
• Osobno płatne indywidualne ubezpieczenie od NNW (od sportów wysokiego ryzyka) i KL (koszty leczenia za granicą), będzie organizowane bezpośrednio przed rozpoczęciem rejsu.

W cenie:
• autokar firmowy w obie strony Wrocław-Genua-Wrocław
• miejsce na jachcie
• całodzienne domowe jedzenie
• opieka kapitana i kadry oficerskiej
• opłaty portowe
• paliwo do jachtu (w przewidzianej normie do 48 godzin pracy silnika, a także dodatkowe zasoby w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. Powyżej limitu i bez uzasadnienia pogodą, koszt paliwa będzie rozliczony z uczestnikami rejsu wg zużycia, zakładamy jednak znikome prawdopodobieństwo takiego scenariusza)

Organizator
Stowarzyszenie Jacht Klub Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, KRS: 0000513137

Armator
Pomorski Związek Żeglarski z siedzibą w Gdyni, Aleja Jana Pawła II nr.11, KRS: 0000049945

Terminy
30 grudnia 2022 wyjazd autokarem z Wrocławia
31 grudnia zaokrętowanie i zabawa sylwestrowa w porcie
1 stycznia 2023 wyjście z portu i planowany rejs: Zatoka Genueńska – Morze Liguryjskie – Zatoka Genueńska. Chcielibyśmy odwiedzić co najmniej dwa porty, trasa będzie realizowana w oparciu o bieżące warunki nautyczne.
7 stycznia wyokrętowanie
8 stycznia powrót do Wrocławia

Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem jest osoba zgłaszająca udział w rejsie STS Pogoria organizowanym przez Stowarzyszenie Jacht Klub Wrocław w dniach 30 grudnia 2022 roku (wyjazd autokarem z Wrocławia) do 8 stycznia 2023 roku (przyjazd autokarem do Wrocławia), która dokonała rezerwacji drogą komunikacji elektronicznej i opłat (w terminach i kwotach zgodnych z harmonogramem wpłat lub jednorazowo).
Uczestnik zobowiązuje się stawić w czasie i w miejscu wskazanym przez Organizatora przed rozpoczęciem rejsu oraz do czynnego uczestnictwa w wyznaczonych zadaniach żeglarskich, jakimi są wachty, praca przy żaglach, utrzymanie porządku, pomoc w przygotowaniu posiłków.
Granice wiekowe 15-69 lat i brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania żeglarstwa. Osoby niepełnoletnie winny załączyć zgodę opiekuna prawnego.
Osoby powyżej 69 roku życia winny okazać żeglarski stopień nie niższy niż sternika morskiego i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w rejsie morskim.

Rezerwacja
Warunkiem wpisania na listę rezerwacji jest:
zgłoszenie dwuetapowe: 1/za pomocą wybranego kanału komunikacji z podanych na dole artykułu oraz 2/ podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie >> formularza zgłoszeniowego Organizatora, Jacht Klubu Wrocław. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skuteczną rezerwację.
opłacenie zadatku na rachunek Jacht Klubu Wrocław. W przypadku braku płatności w wymaganym terminie, wpis na liście rezerwacji dezaktualizuje się. Rezerwacja wygasa w przypadku nie wywiązywania się z terminów wpłat.
• obowiązkowe jest też wypełnienie przed rozpoczęciem rejsu, w miesiącu grudniu 2022, ankiety COVID i elektronicznej >>karty uczestnictwa, dostępnych na stronie Armatora.

Harmonogram wpłat
• Zadatek w kwocie 950 zł (900 dla członków Jacht Klubu Wrocław) do 20 dni od zgłoszenia, po otrzymaniu potwierdzenia przez Jacht Klub Wrocław drogą mailową
• Transza1 700 zł do 10 sierpnia 2022 roku
• Transza2 700 zł do 10 listopada 2022 roku

Rezygnacja
Zadatek jest bezzwrotny.
Za rezygnację z uczestnictwa w rejsie przyjmuje się zawiadomienie uczestnika drogą mailową na adres: kontakt@jachtklub.wroclaw.pl lub brak wpłat w wyznaczonych terminach.
W przypadku rezygnacji do dnia 30 listopada 2020r. zwrotowi podlegają wpłacone kwoty pomniejszone o zadatek.
Po dniu 30 listopada 2020r. wszelkie dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi.

Dane do przelewu
Adres: 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65
Nr konta: Stowarzyszenie Jacht Klub Wrocław 78 2490 0005 0000 4530 5776 4021
Tytułem: Imię Nazwisko Pogoria Zadatek/ Zaliczka1/ Zaliczka2

Kontakt
Tel. 509 98 81 81 Dorota Błachowicz
E-mail: kontakt@jachtklub.wroclaw.pl
WhatsApp: 509 98 81 81

Ochrona danych osobowych.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych do celu realizacji rejsu odbywa się na podstawie i zgodne jest z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO) i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Jacht Klub Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65. Dane osobowe będą udostępnione podmiotowi trzeciemu, jakim jest armator STS Pogoria, Stowarzyszeniu Pomorskiemu Związkowi Żeglarskiemu z siedzibą w Gdyni, al. Jana Pawła II 11.
Uczestnik Oświadcza, że podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i zgodnie z prawdą oraz, że wyraża zgodę na ich udostępnienie przez Stowarzyszenie Jacht Klub Wrocław oraz Stowarzyszenie Pomorski Związek Żeglarski w celach operacyjnych związanych z realizacją w/wym rejsu.

Przejdź do formularza