Koleżanki i Koledzy!

Nasz Klub stoi nad przepaścią. Może to zbyt patetyczne sformułowanie, ale niestety to prawda. Powołany niemal trzy lata temu na zaszczytną funkcję Komandora Piotr O. parę tygodni temu bez porozumienia z członkami Klubu, łamiąc wszelkie zasady statutowe, przekazał naszą Panoramę do Zarządu Głównego. Wcześniej, również niezgodnie ze statutem, wypchnął z Klubu wielu długoletnich członków. Przez lata swojej kadencji, poprzez zaniechanie wszelkiej działalności klubowej, starał się zatrzymać rozwijające się nasze inicjatywy. Z klubu, na który patrzono z podziwem i zazdrością, stworzył kadłubek niezdolny do normalnego funkcjonowania. Piotr O. oszukał nas wszystkich: starych członków Klubu, nowo przyjętych studentów, ale również tych, którzy głosowali na niego w ostatnich wyborach.

Na jednym z ostatnich zebrań zarządu Piotr O. zaproponował likwidację Klubu. To chyba było jego celem od samego początku kadencji. Zamiast podać się do dymisji wraz z popierającymi go fanatycznie niektórymi członkami zarządu, chce zabrać nam to, na co pracowaliśmy nie tylko w ostatnich latach, ale przez ponad pół wieku. Nie pozwólmy na to!

Na najbliższy poniedziałek 16 września na godzinę 18 w hotelu Gem zwołano otwarte posiedzenie zarządu ( http://www.jkazs.wroc.pl/ ). Po raz pierwszy zaproszeni jesteśmy my wszyscy, którzy czujemy się i jesteśmy członkami naszego Klubu. Zaproszony został również Sekretarz Generalny Zarządu Głównego AZS kol. Bartłomiej Korpak. Niestety poprzez manipulacje Piotra O. działania Zarządu Głównego często stały w sprzeczności z oczekiwaniami nas – członków Klubu.

Mam ogromną prośbę – stawmy się na tym spotkaniu w jak największej ilości osób i pokażmy, że jesteśmy, trwamy mimo wszystko i chcemy kontynuować tradycje Jacht Klubu AZS we Wrocławiu.

Bolek Rudnik – były Komandor, zawieszony członek obecnego Zarządu