Kto chętny na reje?
Zapraszamy do rezerwacji miejsc w tygodniowym rejsie śródziemnomorskim na STS Pogoria pod komendą Kapitana Remigiusza Trzaski. Już po raz trzeci będziemy bawić się na tym pięknym żaglowcu, start w zatoce genueńskiej, meta – tam, gdzie nas zawieje :)

Termin: od 26 grudnia 2020 do 02 stycznia 2021 a więc to również podziwianie sylwestrowych fajerwerków w jednym z najpiękniejszych miejsc Europy. Piękna perspektywa, tegoroczny grudzień może być inny niż wszystkie!

Doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane ale uczestnicy będą brali udział w obsłudze statku (po wcześniejszym przeszkoleniu).

Dla żeglarzy honorowane przez Polski Związek Żeglarski świadectwo stażu morskiego (kilkadziesiąt godzin, zależnie od warunków) i opinia.

Termin
• wieczorem, 25 grudnia 2020 wyjazd z Wrocławia, nazajutrz zaokrętowanie na Pogorii w Zatoce Genueńskej
• 02 stycznia 2021 wyokrętowanie, 03 stycznia 2020 powrót do Wrocławia

Trasa
Zatoka genueńska – morze liguryjskie – zatoka genueńska. Planowane jest odwiedzenie co najmniej dwóch portów, trasa będzie realizowana w oparciu o bieżące warunki nautyczne.

Koszty
2300,00 zł/osobę
• 2222,00 zł/osobę dla członka Jacht Klubu Wrocław
• Dla osób poniżej 25 roku życia rabat 200 zł
• Indywidualne ubezpieczenie od NNW jest obowiązkowe i będzie organizowane dla chętnych (bo można mieć swoje) bezpośrednio przed rozpoczęciem rejsu, szacowany koszt ~35 zł/ osobę

W cenie:
• autokar firmowy w obie strony Wrocław-Genua-Wrocław
• miejsce na jachcie w kajucie
• całodzienne domowe jedzenie
• opieka kapitana i kadry oficerskiej
• opłaty portowe
• paliwo do jachtu

Warunki uczestnictwa
Organizator:
Stowarzyszenie Jacht Klub Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, KRS: 0000513137

Uczestnik:
Uczestnikiem jest osoba zgłaszająca udział w rejsie STS Pogoria organizowanym przez Stowarzyszenie Jacht klub Wrocław w dniach 25 grudnia 2020 roku do 03 stycznia 2021 roku, która dokonała zgłoszenia udziału drogą komunikacji elektronicznej i dokonała opłaty (w terminach i kwotach zgodnych z harmonogramem wpłat lub jednorazowo).
Uczestnik zobowiązuje się stawić w czasie i w miejscu wskazanym przez Organizatora przed rozpoczęciem rejsu oraz do czynnego uczestnictwa w wyznaczonych zadaniach żeglarskich, jakimi są wachty, praca przy żaglach, utrzymanie porządku, pomoc w przygotowaniu posiłków.
Granice wiekowe 15-65 lat i brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania żeglarstwa.
Osoby niepełnoletnie winny załączyć zgodę opiekuna prawnego.
Osoby powyżej 65 roku życia winny okazać żeglarski stopień nie niższy niż sternika morskiego i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w rejsie morskim.

Armator:
Sail Training Association Poland z siedzibą w Gdyni, ul. Słupecka 9/4, KRS: 0000082857

Harmonogram wpłat:
• Zadatek 820,00 zł do 20 dni od zgłoszenia rezerwacji
• Transza 720,00 zł do 20 sierpnia 2020
• Pozostała kwota do 20 listopada 2020

Rezerwacja
Warunkiem wpisania na listę rezerwacji jest:
zgłoszenie za pomocą wybranego kanału komunikacji z podanych na dole artykułu i podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia korzystanie z usług.
opłacenie zadatku w kwocie 820,00 zł na rachunek Jacht Klubu Wrocław. W przypadku braku płatności w terminie 20 dni od zgłoszenia, wpis na liście rezerwacji dezaktualizuje się.
Rezerwacja wygasa w przypadku nie wywiązywania się z terminów wpłat.

Rezygnacja
Zadatek 820,00 zł jest bezzwrotny.
Za rezygnację z uczestnictwa w rejsie przyjmuje się zawiadomienie uczestnika drogą mailową na adres: kontakt@jachtklub.wroclaw.pl lub brak kolejnych po sobie wpłat w wyznaczonych terminach.
W przypadku rezygnacji do dnia 30 listopada 2020r. zwrotowi podlegają wpłacone kwoty pomniejszone o zadatek.
Po dniu 30 listopada 2020r. wszelkie dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi.

Kontakt
Tel. 509 98 81 81 Dorota Błachowicz
E-mail: kontakt@jachtklub.wroclaw.pl
Messenger: https://www.facebook.com/messages/t/Jacht.Klub.Wroclaw
WhatsApp: 509 98 81 81
Skype: dorotablachowicz

Dane do przelewu
Adres: 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65
Nr konta: Stowarzyszenie Jacht Klub Wrocław 78 2490 0005 0000 4530 5776 4021
Tytułem: Imię Nazwisko Pogoria Zadatek/ Zaliczka1/ Zaliczka2

Ochrona danych osobowych.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie i zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych art. 6 RODO wyłącznie w celu realizacji rejsu. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Jacht Klub Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65. Dane osobowe będą udostępnione podmiotowi trzeciemu, jakim jest armator STS Pogoria, Sail Training Association Poland.
Uczestnik oświadcza, że podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i dane osobowe są zgodne z prawdą oraz, że wyraża zgodę na ich udostępnienie przez Stowarzyszenie Jacht Klub Wrocław oraz Sail Training Association Poland w celach operacyjnych związanych z realizacją w/wym rejsu.

Przejdź do formularza