Jacht Klub Wrocław dzięki uprzejmości UKS Żeglarz organizuje otwarte regaty na optymistach w kategorii wiekowej 18+.
Spotykamy się na przystani UKS Żeglarz we Wrocławiu, ul. Osobowicka 70 (Zimowisko barek I, pod mostem Milenijnym)

Plan regat:
10:00 początek regat, zgłoszenia do regat, wpłaty;
10:30 odprawa dla uczestników;
10:45 start do pierwszego biegu;
16:00 dekoracja zwycięzców, zakończenie regat.

wpisowe do regat 77 zł

Na przystani od rana grill, gorąca grochówka i mamy nadzieję nieustające wesołe spotkanie integracyjne żeglarzy i przyjaciół, rozmowy o przyszłych rejsach, pomysłach żeglarskich i około-żeglarskich.
Zapraszamy kibiców, sympatyków i wszystkich żeglarzy.

Prosimy o wstępne zgłaszanie udziału mailem na adres:
Ania Dobrzańska <ania@amsnet.pl>