Kurs radiooperatora SRC

Zapraszamy do zapisów na majowy kurs operatora łączności bliskiego zasięgu. Certyfikat SRC jest niezbędny do żeglugi po wodach międzynarodowych oraz czarteru jachtów w większości krajów, procedury wzywania pomocy w nagłych wypadkach są kluczowym czynnikiem zapewniającym komunikację oraz bezpieczeństwo na jachcie.
Zajęcia obejmują część teoretyczną oraz praktyczną pracę ze sprzętem łączności morskiej, jaki spotyka się na jachtach. Zachęcamy osoby, które już posiadają certyfikat SRC do przypomnienia procedur i przećwiczenia swoich umiejętności.
Kurs sprawnie i fachowo przeprowadzą kpt. Remigiusz Trzaska i kpt. Zygmunt Szreter.

W przypadku niezdania egzaminu za pierwszym razem, zwracamy jego koszt w kwocie 100,00 zł!

Informacje organizacyjne
Organizatorem kursu SRC jest Stowarzyszenie Jacht Klub Wrocław.

Szkolenie odbędzie się w warunkach zgodnych z zasadami obowiązującymi w dniach jego przeprowadzania (jeśli zajdzie potrzeba, z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Zajęcia praktyczne odbędą się na pływającej barce IRENA, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, naprzeciw budynku A1 Politechniki Wrocławskiej.

Egzamin przeprowadzany jest niezmiennie w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17.

Termin kursu
Zajęcia teoretyczne: sobota 13 maja 2023, godz. 9:00-13:00
Zajęcia praktyczne: niedziela 14 maja 2023, godz. 9:00-13:00

Terminy egzaminu
15, 19, 22 maja 2023
26, 30 czerwca 2023

Koszty
Kurs 400,00 zł
Egzamin 100,00 + 25,00 zł wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych >>Cennik Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zasady uczestnictwa
Chęć uczestnictwa w kursie należy zgłosić w Jacht Klubie Wrocław do 25 kwietnia,
zapisy zbiera kpt. Zygmunt Szreter, kontakt e-mail: zygmunt@szreter.com, tel. 603375623
Opłata w kwocie 400,00 zł płatna na konto Stowarzyszenia Jacht Klub Wrocław najpóźniej do 5 maja 2023, nr konta: 78 2490 0005 0000 4530 5776 4021
W dniach przeprowadzania kursu, należy uczestniczyć w zajęciach praktycznych i teoretycznych, zgodnie ze wskazówkami organizacyjnymi.

Przystąpienie do egzaminu państwowego poprzedza złożenie wniosku w formie elektronicznej, najpóźniej 14 dni przed terminem egzaminu. Wniosek dostępny jest na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.