Kurs radiooperatora SRC

Zapraszamy do zapisów na majowy kurs operatora łączności bliskiego zasięgu.
Certyfikat SRC jest niezbędny do żeglugi po międzynarodowych wodach oraz czarteru jachtów w większości krajów a procedury wzywania pomocy w nagłych wypadkach są kluczowym czynnikiem zapewniającym komunikację oraz bezpieczeństwo na jachcie.

Kurs sprawnie i fachowo przeprowadzą koledzy kpt Remigiusz Trzaska i kpt Zygmunt Szreter.
W przypadku niezdania egzaminu za pierwszym razem, zwracamy jego koszt w kwocie 100,00 zł!

Informacje organizacyjne
Organizatorem kursu SRC jest Stowarzyszenie Jacht Klub Wrocław.

Zajęcia teoretyczne: 8 maja 2021
Zajęcia praktyczne: 9 maja 2021

Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiczną, szkolenie odbędzie się w warunkach zgodnych z zasadami obowiązującymi w dniach jego przeprowadzania, np. część teoretyczna online a praktyczna w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zajęcia praktyczne odbędą się na pływającej barce IRENA, 50-370 Wrocław, Wyb. Wyspiańskiego 27, naprzeciw budynku A1 Politechniki Wrocławskiej.

Egzamin przeprowadzany jest niezmiennie w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17.

Termin kursu
8-9 maja 2021

Termin egzaminu
14 maja 2021
17 maja 2021

Koszty
Kurs 350,00 zł
Egzamin 100,00 zł
25,00 zł – wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych, zgodnie z cennikiem Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zasady uczestnictwa
Chęć uczestnictwa w kursie należy zgłosić w Jacht Klubie Wrocław do 25 kwietnia,
zapisy zbiera kpt. Zygmunt Szreter, kontakt e-mail: zygmunt@szreter.com, tel. 603375623
Opłata w kwocie 350,00 zł płatna na konto Stowarzyszenia Jacht Klub Wrocław najpóźniej do dnia 06 maja 2021, nr konta: 78 2490 0005 0000 4530 5776 4021
W dniach przeprowadzania kursu, należy uczestniczyć w zajęciach praktycznych i teoretycznych, zgodnie ze wskazówkami organizacyjnymi.

Przystąpienie do egzaminu państwowego poprzedza złożenie wniosku w formie elektronicznej, najpóźniej 14 dni przed terminem egzaminu. Wniosek dostępny jest na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.