Kurs radiooperatora SRC

Ze względu na obostrzenia epidemiczne i zawieszenie egzaminów państwowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, przekładamy termin kursu z maja na 19-20 czerwca 2021. Licząc na złagodzenie reżimu sanitarnego i odblokowanie egzaminów – zapraszamy do zapisów!
Certyfikat SRC jest niezbędny do żeglugi po międzynarodowych wodach oraz czarteru jachtów w większości krajów a procedury wzywania pomocy w nagłych wypadkach są kluczowym czynnikiem zapewniającym komunikację oraz bezpieczeństwo na jachcie.

Kurs sprawnie i fachowo przeprowadzą koledzy kpt Remigiusz Trzaska i kpt Zygmunt Szreter.
W przypadku niezdania egzaminu za pierwszym razem, zwracamy jego koszt w kwocie 100,00 zł!

Informacje organizacyjne
Organizatorem kursu SRC jest Stowarzyszenie Jacht Klub Wrocław.

Zajęcia teoretyczne: 19 czerwca 2021
Zajęcia praktyczne: 20 czerwca 2021

Szkolenie odbędzie się w warunkach zgodnych z zasadami obowiązującymi w dniach jego przeprowadzania, np. część teoretyczna online a praktyczna w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zajęcia praktyczne odbędą się na pływającej barce IRENA, 50-370 Wrocław, Wyb. Wyspiańskiego 27, naprzeciw budynku A1 Politechniki Wrocławskiej.

Egzamin przeprowadzany jest niezmiennie w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17.

Termin kursu
19-20 czerwca 2021

Termin egzaminu – terminy egzaminów zawieszone
Tymczasowo zawieszone.

Koszty
Kurs 350,00 zł
Egzamin 100,00 zł
25,00 zł – wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych, zgodnie z cennikiem Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zasady uczestnictwa
Chęć uczestnictwa w kursie należy zgłosić w Jacht Klubie Wrocław do 25 kwietnia,
zapisy zbiera kpt. Zygmunt Szreter, kontakt e-mail: able@provider.pl, tel. 603375623
Opłata w kwocie 350,00 zł płatna na konto Stowarzyszenia Jacht Klub Wrocław najpóźniej do dnia 06 maja 2021, nr konta: 78 2490 0005 0000 4530 5776 4021
W dniach przeprowadzania kursu, należy uczestniczyć w zajęciach praktycznych i teoretycznych, zgodnie ze wskazówkami organizacyjnymi.

Przystąpienie do egzaminu państwowego poprzedza złożenie wniosku w formie elektronicznej, najpóźniej 14 dni przed terminem egzaminu. Wniosek dostępny jest na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.