Ze smutkiem informujemy, że na wieczną wachtę odeszła Pani Kapitan Karmena Stańkowska.
Jako pierwsza na Dolnym Śląsku uzyskała patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Przez wiele lat była członkiem Jacht Klubu AZS Wrocław, była członkiem honorowym Jacht Klubu Wrocław.
Pogrzeb odbędzie się we Wrocławiu na cmentarzu przy ul. Smętnej w środę 26. sierpnia 2020r. o godzinie 1230.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.