STS Silesia

STS Silesia

Już od ponad roku na Dolnym Śląsku rozwijana jest pod egidą Fundacji Hobbit idea budowy żaglowca rejowego. W ramach czwartkowych spotkań klubowych przedstawiał ją kol. Remigiusz B. Trzaska, który będąc zaangażowany w projekt przekazuje też informacje o postępie prac. Warto dodać, że projekt techniczny prowadzi również nasz klubowy kolega Stanisław Okulowski. Jacht Klub Wrocław uważa tę inicjatywę za wyjątkowo wartościową i potrzebną z punktu widzenia zarówno celów jakim żaglowiec ma służyć, czyli wychowania morskiego młodzieży jak i korzyści dla całego środowiska żeglarskiego. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie www.budujemyzaglowiec.pl .

Jako organizacja chcemy wyrazić poparcie dla tej cennej inicjatywy, jak również zachęcić naszych członków i sympatyków do indywidualnego wspierania idei budowy żaglowca w formie, jaką każdy uzna za najbardziej właściwą:

  • propagowanie informacji o budowie żaglowca w środowisku zawodowym, szkolnym, uczelnianym, towarzyskim i każdym innym.
  • polubienie strony www.budujemyzaglowiec.pl na Facebooku.
  • wyrażenie życzliwości bezpośrednio na stronie www.budujemyzaglowiec.pl .
  • przesłanie osobistej deklaracji poparcia
  • zasilenie funduszu budowy żaglowca dowolną cegiełką przekazaną na konto.

Jako Jacht Klub Wrocław dołączymy informację o budowie żaglowca w stopce rozsyłanej korespondencji mailowej. Nasze wspólne działanie na pewno przybliży realizację celu, uwieńczone klubowym rejsem na tym pięknym żaglowcu.

Karol Boroń
Komandor Jacht Klubu Wrocław

stopka STS Silesia