Wyniki I regat w V Otwartym Turnieju Letnim  są dostępne tutaj: V Turniej JK AZS Mietków

 


Pierwsza okazja do sprawdzenia swoich umiejętności będzie już 18 i 19 maja na zalewie Mietkowskim.

18 maja w Mietkowie w ośrodku sportów wodnych odbędzie się impreza pt. Mietkowskie Marinowanie.

Jest to festyn żeglarsko-szantowy w programie regaty oraz wiele innych atrakcji m.in. poduszkowiec policyjny.

Cały program http://www.marinowanie.zalewinformacji.pl/index.php/program

W ramach naszego Turniej weźmiemy udział w sobotnich regatach, które będą dla nas treningiem,a w niedzielę rozegramy własne regaty.

Istniej możliwość zakwaterowania na terenie ośrodka PZW numer tel. 601342393

 

Koszty:

Wynajęcie omegi 120 zł doba

Wpisowe do sobotnich regat 25 zł/os zgodnie z info na stronie http://www.marinowanie.zalewinformacji.pl/index.php/atrakcje/regaty-o-puchar-starosty

Jedzenie, spanie, dojazd we własnym zakresie.

Giełda wolnych miejsc w samochodach działa, proszę o info.

 

Plan regat:

18.05

9.00 Zbiórka. Zapisy na regaty do 10.00 Zgodnie z Regulaminem Regat Organizatora, czyli GOK Mietków, Mizia Jacht

Taklowanie sprzętu.

Plan dnia zgodnie z planem regat.

18.00 Wspólny grill.

21.00 Ognisko.

19.05

10.00 Zbiórka. Taklowanie sprzętu.

11.00 Start do pierwszego wyścigu.

16.00 Zakończenie regat.

Poniżej zasady uczestnictwa w regatach.

Turniej ma formułę otwartą, ścigać się mogą wszyscy,szczególnie zapraszamy żeglarzy niezrzeszonych.

Jedyny wymóg to min. jedna osoba w załodze z patentem min. żeglarza jachtowego, doświadczanie regatowe nie wymagane.

wszystkie zasady zostaną omówione przed regatami, na sesji treningowej oraz w sobotni wieczór.

Regaty mają charakter przesiadkowy, co wyrównuje szanse wszystkich startujących.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych!

Karol Boroń

 

Zapisy przyjmowane są na maila karolboron@gmail.com.

 

Regulamin regat Członków i Sympatyków Jacht Klubu AZS Wrocław w roku 2013

1. Regaty mają charakter otwarty.

2. Załogę stanowią minimum 3 osoby, z czego jedna z osób musi posiadać

minimum patent żeglarza jachtowego.

3. Każdy z załóg jest zobowiązana do zapłacenia kaucji zwrotnej na poczet

szkód w wysokości 100 zł, w razie wystąpienia szkód kaucja jest

pomniejszana o wysokość zaistniałej straty.

4. Każdy z uczestników regat zobowiązany jest do ubezpiecza się od NNW.

5.W wszelkich sprawach nieobjętych Regulaminem regat rozstrzygający głos

ma Sędzia Główny Turnieju w porozumieniu z organizatorem.

Regulamin „Otwartego Turnieju Letniego Członków i Sympatyków JK AZS Wrocław”

1. Regaty odbywają się na łodziach klasy Omega i mają charakter przesiadkowy.

2. Załogę stanowią min. 3 osoby, z których jedna ma patent minimum żeglarza jachtowego.

3. Do punktacji wyścigów oraz punktów w turnieju stosuje się punktację„punktów małych”

4. Do odrzutki bierze się:

– dla potrzeb pojedynczych regat 1 najgorszy wynik pod warunkiem rozegrania minimum 5 biegów,

– dla potrzeb turnieju 2 najgorsze wyniki uzyskane w regatach.

6. W składzie załogi podczas całego Turnieju można dokonywać zmian, ale

skład musi zawierać min 1 osobę zgłoszoną do pierwszego wyścigu oraz załoga

musi zgłosić Komisji Sędziowskiej fakt zmiany osób w składzie załogi.

7. Każdy z uczestników Turnieju jest zobowiązany do ubezpieczenia się od

NNW.

8. W wszelkich sprawach nieobjętych Regulaminem Turnieju rozstrzygający głos

ma Sędzia Główny Turnieju w porozumieniu z organizatorem.