Historia pisana na wodzie

Jacht Klub AZS Wrocław założony został w dniu24 stycznia 1946 roku przez studentów jedynej wówczas uczelni Wrocławia „Uniwersytetu i Politechniki” .

W  65-letnij historii Klubu, na pokładach jego jachtów żeglowało ponad 10 000 studentów i pracowników wrocławskich Uczelni, z czego około 75% to studenci i absolwenci Politechniki Wrocławskiej.  Członkami Klubu byli rektorzy wrocławskich uczelni,  profesorowie i liczne grono pracowników naukowych.  Wielu z członków klubu, jak Krzysztof Baranowski czy Ludomir Mączka, to  międzynarodowe sławy żeglarskie  a ich sukcesy przyniosły chlubę wrocławskiemu środowisku akademickiemu, Polsce i Wrocławiowi.

W okresie powojennym zadaniem Klubu było organizowanie obozów-kursów żeglarskich na wodach śródlądowych a, z czasem,  morskich, czy udział w regatach. W czasach „zimnej wojny”,  gdy na żeglarstwo nakładano liczne ograniczenia,  Klub bronił się sukcesami swoich członków, zajmując wysokie miejsca w Mistrzostwach Polski Jachtów Morskich na Zatoce Gdańskiej w 1953, wielokrotnym tytułem mistrzyni Polski dla kol. Teresy Dudzic  i pierwszym, na Dolnym Śląsku, patentem kapitana jachtowego dr Karmeny Stańkowskiej.  W kolejnych latach rozwijano działalność szkoleniową i rekreacyjną, zwiększając własną, wysoko kwalifikowaną kadrę kapitanów i sterników.  W 1975 roku  wychowanek Klubu i absolwent wydziału Elektroniki, Politechniki Wrocławskiej, kpt. Krzysztof Baranowski, okrążył glob na jachcie Polonez, startując w regatach samotników OSTAR.

Dzięki hojności wrocławskich uczelni  i władz miasta,  możliwa stała się budowa własnych jachtów morskich, co stanowiło  wielki krok w rozwoju Klubu:  w 1974r pozyskano  jacht Ballada, a w 1978 – jachty Nereus i Bagatela.

Oprócz rejsów o charakterze szkoleniowym, organizowano wyprawy w coraz dalsze rejony świata, co przyciągało kolejne rzesze studentów i sympatyków Klubu.  Najważniejszymi wyprawami były: pierwsza transatlantycka wyprawa do USA na jachcie Ballada w 1979r  i  na przełomie 1980 i 1981r,  samotny rejs na Karaiby kpt. Janusza Mariańskiego,  uhonorowany Nagrodą PZŻ – Rejs Roku 1981.

W 1986r, wysiłkiem całego środowiska akademickiego Wrocławia wybudowano jacht  Panorama, który do dzisiaj stanowi chlubę Klubu oraz całego środowiska dolnośląskiego i jest jedynym  jachtem w Polsce, mającym port macierzysty we Wrocławiu.

W latach  80-tych, w okresie największego rozkwitu, Klub zrzeszający ok. 1000 członków prowadził szeroką akcję szkolenio­wą, na bazie pokaźnej floty i licznej kadry instruktorskiej, posiadającej najwyższe stopnie żeglarskie.  Siła Klubu polegała zawsze na posiadaniu własnej przystani, sali klubowej, wysoko kwalifikowanej kadry oraz indywidualnemu i zbiorowemu działaniu swoich członków.  Odwzajemniając się miastu za pomoc, Klub organizował coroczną imprezę  „Wrocławskie Żagle”, popularyzującą Odrę i żeglarstwo.

Następne dekady przynosiły kolejne sukcesy, okupione jednak ogromnym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym, szczególnie w latach 90-tych, które były okresem walki  o przetrwanie w trudnych  warunkach rynkowych.

Jako jeden z nielicznych klubów żeglarskich działających w formule non-profit, według własnej, ukształtowanej historycznie formuły, Klub przetrwał okres transformacji ustrojowej i wkroczył w siódmą dekadę swojej działalności.

Mimo trudności finansowych,  Klub utrzymuje w dobrej kondycji posiadane jachty, organizując corocznie, ciekawe rejsy, co zostało uhonorowane licznymi nagrodami i wyróżnieniami: Polskiego Związku Żeglarskiego – Rejs Roku 2005 i 2009 a także nagrodą Kolosy 2006.

Do najważniejszych i najciekawszych wypraw w ostatnich latach należały wyprawy w rejony okołobiegunowe:  Wyprawa wokół Ameryki Południowej i do brzegów Antarktydy w latach 2004-2005,  uhonorowana Nagrodą PZŻ Rejs Roku 2005,   Wyprawa na Ziemię Franciszka Józefa i Spitsbergen  –  Nagroda Kolosy 2006,   Wyprawa na Islandię i do brzegów wschodniej Grenlandii z przeprawą przez Kanał Białomorski  w roku 2009  –  Nagroda Rejs Roku 2009, czy wyprawa na Nordkapp w 2010. W roku 2011 zrealizowano wieloetapową wyprawę  klubową na Svalbard, pod hasłem: „Svalbard 2011…Dalej są smoki”.

Działalność Jacht Klubu AZS Wrocław, będącego od początku swej działalności związkiem sportowym o charakterze non profit, oparta jest na zaangażowaniu,  skupionych wokół niego, entuzjastów żeglarstwa, poświęcających cały prywatny czas, wiedzę i doświadczenie dla umożliwienia realizacji marzeń  związanych z żeglowaniem , członkom Klubu, studentom, pracownikom akademickim i absolwentom wyższych uczelni – czyli wywodzących się ze środowiska akademickiego Wrocławia.

Najważniejszymi wartościami jakie wypracowały kolejne generacje jego członków Klubu i które stanowią o jego sile,  to zasady przekazywania wiedzy, doświadczenia żeglarskiego, tradycji i dobrej praktyki morskiej między kolejnymi pokoleniami klubowiczów, wielopokoleniowość oraz silne więzy przyjaźni między ludźmi połączonymi wspólną pasją.

W swej ponad 65-letniej historii Klub przeżywał różne trudne chwile, związane między innymi z transformacją ustrojową. W trudnych chwilach zawsze  pomocne mu były sympatia wrocławian, środowiska akademickiego oraz zaangażowanie członków Klubu a wypracowane przez pokolenia  wartości i tradycje stanowiące silny fundament na którym klub został zbudowany i na którym do dnia dzisiejszego się wspiera, pozwolą  mu przetrwać wszystkie burze i nawałnice.

JG.2012